Informatie bevolking van Hengelo(O)


Oorspronkelijk maakten het dorp Hengelo en de buurschappen Woolde, Oele en Beckum deel uit van het Richterambt Delden.

Hengelo anno 1868 In 1811 werd hieruit de gemeente Hengelo (O) gevormd.
De gegevens van de Burgerlijke Stand van deze gebieden, vindt u in de Gemeente Hengelo (O).

De DTB-gegevens van vóór 1811 zijn verspreid te vinden.
De meeste Hengeloers trouwden in de Gerformeerde kerk in Hengelo.
Ook de Rooms-katholieken. Immers, een huwelijk was alleen geldig als het in de Gereformeerde kerk was gesloten.
Dopen deden de gereformeerden in Hengelo, de rooms-katholieken, meestal, in Delden.

Deze DTB-boeken kunt u inzien in het HCO te Zwolle en het Streekarchief te Delden.
U kunt ook een CD aanschaffen waarop de transcripties van deze boeken verzameld zijn.
Deze transcripties zijn door de St. Genealogische Werkgroep Twente gemaakt.
Bestellen kan via deze link :nr. 02 Hengelo OV - Delden

Via Homer Martinus ben ik in het bezit gekomen van een aantal transcripties  van de gemeente Hengelo (O).
Het zijn de volgende overzichten:

- Vuurstedengeld Woolde, Hengeler veldzijde en Hengelo dorp (1675).

- Taxatie over den 1000 pennink van het dorp Hengelo (ca. 1750).

- Register der vuursteden van 't dorp Hengelo (1792).

- Lijst der bevolking van Hengelo (1809)

- Index register van naamsaanneming gemeente Hengelo (1812)

- Trouwboek der Nederlandsch Hervormde kerk te Hengelo (ov.) (1819 - 1896).

 
In het Oud-Archief van de Oudheidkamer Twente bleek een lijst aanwezig te zijn met alle "ingesetenen des dorpes Hengelo en der Veltsidt"van  (1676). 

De transcriptie ervan heb ik overgetypt en hierbij gevoegd.

Marieken Scholten-Sijses