Doop- en trouwboeken Ambt en Stad Delden

Wat is er zoal te vinden in de doop- en trouwboeken van Delden?

Eens bestond het Richterambt Delden uit de volgende buurschappen:

In het begin van de negentiende eeuw zijn de buurschappen Woolde, Oele en Beckum opgegaan in de gemeente Hengelo (O). Ingebed het Richterambt Delden bestond nog het Stadsgericht Delden. De doop-en trouwboeken van deze stad en de buurschappen zijn samengebracht in de doop- en trouwboeken van Delden.

Dit is niet altijd het geval geweest. Eertijds had iedere buurschap zijn eigen pastoorsboekje waar de dominee of pastor de dopen inschreef. Zo kon elke dopeling in zijn eigen buurt gedoopt worden en hoefde, vooral in de wintermaanden, niet de gevaarlijke route naar de kerk in de Stad Delden te maken.

Het oudste doopboek begint in 1647. Dat is het gereformeerde doopboek. Allen werden er ingeschreven; of met nu gereformeerd of katholiek was. Zo'n twintig jaar later kwam hier een einde aan. Bommen Berend, ofwel de Bisschop van Münster, heerste in deze regionen en verordonneerde dat alleen in de katholieke kerk gedoopt en getrouwd mocht worden. Zo kwam er een katholiek doop- en trouwboek. Ook nu nog was het doopboek per buurschap in een apart boekje opgenomen. De oude traditie werd onder een nieuwe vlag verder gevoerd. Pas in 1680 werden de gereformeerde doopboekjes weer in gebruik genomen.  De katholieken Deldenaren deden hier weer ijverig aan mee. Het RK doopboek begint op 1 januari 1673 en loopt door tot 2 november 1682. Pas op 4 januari 1689 gaan de inschrijvingen verder. Ook in het begin van de volgende eeuw ontbreken jaren.

Het kan dus gebeuren dat iemand zelf katholiek gedoopt werd en zijn eigen kinderen gereformeerd, of net andersom. Dat lag dan niet aan het geloof maar aan de politiek.Het is dus lastig zoeken naar de dopen. Katholiek en gereformeerd moeten in de zeventiende eeuw doorgekeken worden en dan ook nog elke buurschap apart.

De katholieke Deldenaren kregen na verloop van tijd hun eigen kerk, die echter niet in het centrum van het Richterambt maar in Hengevelde, bijna op de grens met het kerspel Goor stond. Er is daarnaast ook nog een katholiek trouwboek van Goor beginnende in 1708. Voor de achttiende eeuw kan daar ook nog naar gekeken worden.

Hierbij een overzicht van de beschikbare doop- en trouwboeken van Delden en Goor (RK)

Marieken Scholten-Sijses

Basis_document

look Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.