Familie Scholten-Sijses

R.A. Veenendaal 14.10.1704:

Shared note
R.A. Veenendaal 14.10.1704: Comp. Willem Lambertsen van Hardevelt en Cnelia van de Horst echtelieden, mitsgaders de kinderen en erfgenamen van zijn overleden huisvrouw Anna Hendricx, namelijk Dirck Tueren en Geertjen Jans, echtel. Hendrick Tueren en Hendrickje Gijsberts, echt el., Hendrick Simonsen van de Hoeff en Geertruijt Tueren, echtel. Jan van Holten en Catharina Tueren, echtel. Lambert van Hardevelt en Ariaentje Tueren, echtel. Jan van Stockum en Willemijntje Tueren echtel. Machtigen Lambert van Hardevelt om in hu n naam te comp. voor Gerecht en Magistr. van Rhenen en aldaar aan Gerrit van Snoeckevelt en Dirckje van Oostveen te transporteren een camp bouwland van plusminus 1 morgen te Veenendaal, ten oosten Jochem Wildeman ten zuiden de Veengrift, ten westen Adriaen Meijnen, ten noorden Veltjensgraeft, breder omschreven in de koopakte d.d. 17.4.1703. Kooppenningen zijn ontvangen. Ten tweede om te transporteren aan Willem Harmensen en Maeijke Hardemans, echtel. een huis en hof en lant ongeveer 2 morgen te Veenendaal ten oosten en ten zuiden vrouw van der Hem, ten westen Garrit Gijsberts en Matthijs van Hardevelt, ten noorden de gemeene Veengrift.
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Annetien HendriksSlotboom
about 16503711before 170431754December 27, 2006 - 11:00:00 p.m.