Familie Scholten-Sijses

23-4-1698 f76v

Shared note
23-4-1698 f76v Comp. Berent van Veen, Jan Cornelisz Coppelaer, Jan Adriaensz de Bruijn als getrout hebbende Elisabeth Cornelis Coppelaer: tesamen kinderen ende erffgenamen van Teuntjen Jans Boeff soo bij Willem Berentsz van Veen als Cornelis Lubbertsz Coppelaer a en selve verweckt, gelijck mede compareerden Jan Adriaensz Boeff, Claes Adriaensz, Joris Adriaensz, Jacobus Adriaensz ende Merrigen Adriaens Boeff kinderen ende erfgenamen van Adriaen Jansz Boeff ende verclaerden te constituweeren Cornelis Adriaens z Boeff haer laeste comparanten broeder ende eerste comparanten neeff om uit haer naem t'ontvangen van de heer secretarius tot Nootdorp en Nieuwerveen soodanige.... als bij Pieter Cornelisz Heijn, Pleuntjen Cornelis van Campen, Jan Jansz Boeff t'sa men ofte eenich van haer int particulier aen ider hant van de broeders ende susters van Jan Jansz Boeff ofte desselfs kinderen soo bij testament ofte mondelinck sijn gemaaeckt, Bron: Aart van Beuzekom via Geneanet
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Jan CornelissenCoppelaar
about 1657365Schoonrewoerd10before April 25, 172429867October 10, 2005 - 10:00:00 p.m.