Familie Scholten-Sijses

Schiedam: begraven van de doden in de kerk:

Shared note
Schiedam: begraven van de doden in de kerk: Op tsuijtchoor, dat vierde pleijn. Dat sevende graff: Komt toe Pluentgen Cornelijs. Hier is in begraeven den 7° September Pluentgen Cornelijs, twee graeven diep anno 1614. Hier is in begraeven den 16° October Hans den twijnner in de Lange Kerckstraet, twee graeven diep anno 1624. Hier is in begraven den 4° Maert Maertgen Cornelis huijsvrou van Jan Maertsz., 1630 een diep. Hier is in begraven den 27° Januarij een kint van de jonge Schippertge, 1632. Hier is in begraven den 4° September een kint van de jonge Schippertge, 1636. Hier is in begraeven den 3° Februarij de dochter van de Cloet, 2 graeven diep anno 1641. Hier is in begraeven den 18° Januarij Jan Maertensz. Cloet, een graf diep anno 1649. Hier is in begraven den 6° September de dochter van jonge Schippertge, een graf diep anno 1654. In de marge: Solvit; Jan Maertsz. schipper heeft dit recht betaelt 1630 den 4° Maert. Modo; Jan Maertensz. Cloet. Modo; Maerten Jansz. Cloet. NB Hieruit blijkt dat Maerten een zoon is van Jan Maertensz Cloet en Maaertgen Cornelis. Ontvangsten en uitgaven van de kerk te Schiedam. Ontfang van lastgelden, ijder last haring 4 stuijvers. 1645: Maerten Jansz. Cloet 1 reijs 27 last 5-08-00 NB. Het was gebruikelijk dat de schippers een bepaald deel van de last aan de kerk moesten betalen. Januarij 1647. Den 12° de soon van Maerten Jansz. December 1650. Den 25° Maerten Jansz. Cloet, tgraff van sijn vader 0-15-00 ORA Schiedam: 19-01-1658. Neeltgen Jorisdr.(...) verkoopt J(...)een huis met een achter huisje en erf met lijnbaan aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Maerten Jansz. de Cloeten (...). 23-05-1665. Maertgen Theunisdr. (...) verkoopt (...)een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Hendrick van der Heijme raad en schepen en Maerten Jansz. de Jongekloet, 25-05-1669. Johannes Willemsz. de Wijs en Joris Keijser beiden raad en vroedschap alsmede regent van het St Jacobs Gasthuis als alimenterende en aangenomen hebbende Maerten Jansz.de Cloet om in hetzelve huis levenslang onderhouden te worden verkopen Joris Jansz. Beijerman het huis en erf met een spinbaan daar ter zijde van de voorsz. Cloet gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Cornelis Segertsz. en Z Johannes Gillisz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 20-11-1638, voor 300 gld in gereed geld ontvangen.
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Maerten JanszCloet
about 16104120February 8, 2017 - 11:17:52 a.m.