Familie Scholten-Sijses

1752 koopt herberg 'de Zwaan' voor 14000 gg als zakelijke belegging 1758 voor 10 pm mede-eigenaar v…

Shared note
1752 koopt herberg 'de Zwaan' voor 14000 gg als zakelijke belegging 1758 voor 10 pm mede-eigenaar van Montsemasate te Hennaard 1759 'Gecorrigeerd' door de magistraat wegens ' onvriendelijke samenleving' met zijn vrouw 1761-1764 burgemeester 1766 accoord met de magistraat over onderhoud straat en wal rond "De Zwaan' Pytter Gosses Bruinsma. --------------------=-------=-=- 1749 Pytter Gosses Brouwer (Quot.koh. p. 35, wijk 2 E, gezin 3 volw. 1 kind, aanslag 53-9 1751 Pytter Gosses, mr. brouwer te Workum, koopt 1/4 deel van bank, waarvan 3/4 toebehoort aan de weduwe van Jelle Salings Bruininga ( Jelle was lid vroedschap 1741-1750)van Evert v.d. Velde (lid vroedschap 1746-1760) voor hemzelf en als gelastigde van Tjitse Jacobs, schipper te Makkum (EE 13 pag.150) 1752 koopt de herberg "de Zwaan" voor 1400 gg (als zakelijke belegging, de herberg werd verpacht) (B.Haersma Buma in de stêd Warkum, 1967 bl. 141; W.T.Beetstra in Workumer Weekblad Friso, 3 Febr. 1972) 1758 voor 10 pm mede-eigenaar in Monsmasate te Hennaard (med. F.H.S. Monsma te Zaandam,1969) 1758-1766 lid vroedschap Workum (g.Bakker in de stêd Warkum, 1967, bl.40) 1759 "Gecorrigeerd" door de magistraat wegens "onvriendelijke samenlevins" met zijn vrouw (Siemelink, Geschiedenis van de stad Workum,1903, bl. 91) 1761-1764 burgemeester (G.Bakker t.a.p.) 1766 Accoord met de magistraat over onderhoud straat en wal rond De Zwaan (B. Haarsma Buma t.a.p) 1766 Overleden, beluid 19 Augustus.
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Pytter GossesBruynsma
1700322Workum1August 176625666WorkumOctober 8, 2005 - 10:00:00 p.m.