Familie Scholten-Sijses

Johannes“Jan Jansen” Jansonius1545

Name
Johannes“Jan Jansen” Jansonius
Nickname
Jan Jansen
Birth about 1545 30
Marriage licenseMerry Janssenvan de KraanView this family
September 13, 1584 (Age 39 years)
Birth of a daughter
#1
KlaaskeJansonius
about 1585 (Age 40 years)

Death of a wifeMerry Janssenvan de Kraan
after 1612 (Age 67 years)
Occupation
eigenaar boek/plaatdrukkerij te Arnhem

_NEW
Type: 2
February 3, 201716:37:01 (Age 472 years)

Deathyes

Shared note
Harry Chr. van BemmelJaarboek Gelre deel LXXIV (1983), artikel "Twee eeuwen boekdrukkunst in Arnhem. Arnhemse drukkers, boekverkopers en uitgevers van 1581 tot 1800". , pagina 77). Het eerst bekende getuigenis over Jan Jansz als "bouckvercooper" dateert van 24 januari 1594. Hij blijkt dan als papierhandelaar op te treden. De plaats van vestiging zal ongetwijfeld reeds op dat moment Arnhem zijn geweest gezien het feit dat hij in 1595 de eed aflegt als burger der stad Arnhem. In 1596 wordt hij "boeckenbinder" genoemd. In 1597 verschijnt het eerst bekende door hem uitgegeven boek, een werk van Ptolemeus. Op 22 augustus 1599 wordt hij aangesteld als drukker van overheid pu blicaties, tien jaar na het vertrek van zijn voorganger Jansoen van Campen. Hij richt een drukkerij in de Turfstraat op en noemt die aanvankelijk "In den Beslaghen Bibel" (in ieder geval nog in 1604) en later "In den Vergulden Bibel". Hij heeft waa rschijnlijk een aanloopperiode nodig gehad want pas in 1600 verschijnt het eerst bekende door hem gedrukte werk. Jan Jansz, die ook wel de gelatiniseerde naam Johannes Janssonius gebruikte, beperkte zich echter geenszins tot het drukken van overhei dpublicaties. Hij is o.a. drukker of mede-uitgever van werken van schrijvers van groot formaat als Emmanuel van Meteren en Wilhelmus Baudartius en verzorgde werken met gravures van beroemde graveurs als Albrecht Duerer en Crispijn van de Passe Sr. De productie is, zeker voor die tijd, groot te noemen en van hoge kwaliteit en zal, althans qua omvang, door latere Arnhemse drukkers niet meer geevenaard worden. Om onder meer in zijn eigen behoefte aan papier te kunnen voldoen, richt hij op 13 januari 1613 in de destijds geheten buurscap "Wormgen" bij Apeldoorn de papiermolen "Hattem" of "Klein Hattem" op. Hierover stelt hijde beheerder "Tymen pampiermaeck er" genaamd aan. Op 14 maart 1625 verkoopt hij de molen echter weer. Het is onduidelijk hoe zijn betrokkenheid is geweest bij de oprichting van de drukkerij en boekhandel van zijn zoon Johannes in Amsterdam. Hij zou daartoe rond 1620 enige tijd in Amsterdam gewoond hebben. Overgenomen uit Jaarboek Gelre deel LXXIV (1983), artikel "Twee eeuwen boekdrukkunst in Arnhem. Arnhemse drukkers, boekverkopers en uitgevers van 1581 tot 1800". , pagina 77). O.tr. Arnhem: j.m. van 's Hertogenbosch ---- Overige Kinderen: Johannes Jansonius, geb 1588. In Amsterdam leidt hij een internationaal georienteerde boekhandel- en drukkerij. Catharina Jansonius, ovl. na 1677 in Arnhem