Familie Scholten-Sijses

JanCremer1720

Name
JanCremer
Birth about 1720

Civil marriageHendricaBonkinckView this family
November 11, 1742 (Age 22 years)
_NEW
Type: 2
February 3, 201716:37:01 (Age 297 years)

Deathyes

Religion
NH

Family with HendricaBonkinck - View this family
himself
wife
Marriage: November 11, 1742Neede, Gld.

Shared note
Inv.nr. 06 Diepenheim RA 1749-1770 Excerpten folio 116 Transportakte 11-09-1757 Door: Jan Kremer en zijn vrouw Hendrica Bonkink Aan: Hendrek Wennink en zijn vrouw Megtelt van de Haar Van: Een stuk hooiland deze is gelegen bij de Rolbrugge Inv.nr. 06 Diepenheim RA 1749-1770 Excerpten folio 117 Hypotheekakte 15-09-1757 Door: Jan Kremer en zijn vrouw Hendrica Bonkink Aan: Gradus Voogt en zijn vrouw Hendrica Kremers Onderpand: Een stuk bouwland, deze is gelegen in den Rumersdijck, grenzende tussen de landen van de comparanten en dat van Reint Roebers PS: Roijement op 23-07-1761 Inv.nr. 06 Diepenheim RA 1749-1770 Excerpten folio 118-119 Hypotheekakte 20-09-1757 Door: Jan Kremer en zijn vrouw Hendrica Bonkink Aan: De weduwe van de ovl. richter J. van der Sluis Onderpand: Een stuk bouwland, deze is gelegen in de Rumersdijck grenzende aan het hooiland of meeken van de comparanten en het land dat was aangekocht van J.B. Muiderman PS: Roijement op 14-07-1774 Inv.nr. 06 Diepenheim RA 1749-1770 Excerpten folio 301-302 Transportakte 24-01-1765 Door: De koopman Gerhardus Voogt en zijn vrouw Hendrica Kremers, beiden wonende te Deventer. Aan: De comparant zijn zwager Jan Kremer en zijn vrouw Hendrica Bonkink Van: Een gaarden deze is gelegen in het Rumersland naast de gaarden van de kopers. Inv.nr. 09 Diepenheim RA 1760-1810 Excerpten folio 98-99 Rekest 13-03-1784 Door: Willemina Kremers Aan: De rechter J.H. Muiderman N.A.V.: Dat de vader en moeder van de suppliante zijn overeden met name de burgemeester Jan Kremer en zijn vrouw Hendrika Bonkink. Voorts verklaard suppliante, dat zij nog een zwager heeft genaamd J.H. Bruning en die getrouwd is met haar zuster Jan na Gesina Kremers beiden wonende te Deventer Deze vernoemde zwager eist nu zijn aandeel op uit de nagelaten goederen van de suppliante haar overleden vader en moeder. De suppliante vraagt daarom dan ook om twee voogden aan te stellen om haar zaken te behartigen die nodig zijn t.a.v. de reeds vernoemde J.H. Bruning. Op verzoek van haar ovl. moeder gedaan steld zij voor om als voogden te benoemen haar oom Jan Arent Noordendorp en haar neef Derck Hogelaer. PS: Door het gerichte is verzoek goedgekeurd. Inv.nr. 09 Diepenheim RA 1760-1810 Excerpten folio 99-100 Inventaris 30-03-1784 Door: J.A. Noordendorp en Derck Hogelaer, beiden als aangestelde voogden van Willemina Kremers. J.H. Bruning als boedelhouder van zijn ovl. vrouw Johanna Gesina Kremers. Van: De roerende en onroerende goederen die zijn nagelaten en na ons beste weten zijn getaxeerd. Samen zijn wij het overeen gekomen om ten voordele van den boedel tot aflossing van de boedelschulden te verkopen enige percelen land en hooiland, m.n.: Twwe stukken bouwland deze zijn gelegen in het Rumersland, alsmede een gaarden die is gelegen aan de straat en een half dagwrrk hooiland. De kinderen zullen buiten staat gesteld worden, om het overige land en hooiland die zijn gelegen in het Rumersland te behouden, alsmede huis en hof. Voorts zal men met J.H. Bruning een overeenkomst met wederzijdse tegemoetkomingen moeten treffenin zijn aandeel wat hem toekomt. PS: Deze akte was mede ondertekend door Jan Avink en Gerrit Alink als getuigen.Inv.nr. 09 Diepenheim RA 1760-1810 Excerpten folio 100-104 Inventaris 30-03-1784 Door: J.A. Noordendorp en Derk Hogelaer beiden als aangestelde voogden, om daar door te bewijzen, en aan te tonen de goederen en effecten van de overleden Hendrica Bonkink weduwe van wijlen Jan Kremer tezamen in eigendom hadden bezeten Van: De onroerende goederen bestaande uit: Een stuk bouwland gelegen in het Rumersland en in gebruik is bij Berent Nijhoff. Een stuk land in gebruik bij Jan Nienhuis. Een stuk land dat in gebruik was door de overledenen. Twee stukke laag land, dat in gebruik was van de ovl. Hendrica Bonkink reeds vernoemd. Een hooiland dat eveneens in gebruik was van de voornoemde Hendrica Bonkink. Een stuk land deze is gelegen in het Veldeken dat in gebruik was bij Arent Holsteege Twee gaarden, deze zijn gelegen in de Rumersdijck en in gebruik was bij Jan Nienhuis en Arent Holsteege. Een hooiland gelegen achter de Steuwdijck en in gebruik was bij Berent Nijhoff en gelegen langs het land van Jannes Kuiper. Een gaarden deze is gelegen aan de straat, naast het land van Arent Heuskes, in gebruik bij Jan ten Haeve. Een huis en hof, staande en gelegen tussen het huis van Gerrit Alink en Gerrit Wolbers. Diverse roerende goederen P.S. Diverse schulden staan uit aan: Jan Harm Bruning, Getruit Boerman, aan rente tot Jacobij, Berentien Harmelink, Jannes Kuiper, de metselaar Jan Bruins, Herenlasten aan de Provisorie vanwege de landpacht, Arent Jalink, Jan Arent Noordendorp jr., Gerr: Steffens ten Caate uit Deventer, de erfgenamen van J. van Loen uit Deventer, Bruina uit Deventer, Jan Bonkink, de weduwe J.D. Jalink uit Deventer, Wolter Kreienbelt, van Kalkhaer uit Goor, Jan Willem Schutte, Grutter uit Goor, Derck Hogelaer . Deze akte was mede ondertekend door Jan Hermen Bruning, Jan Avinck en Gerrit Alink als getuigen en de rechter J.H. Muiderman. Inv.nr. 09 Diepenheim RA 1760-1810 Excerpten folio 104-105 Kinderscheiding 11-09-1784 Tussen: Jan Harmen Bruning weduwnaar van Johanna Gesina Kremers en zijn dochter Willemina Kremers, waarover Jan Arent Noordendorp en Derk Hogelaer als voogden waren aangesteld. Van: De nalatenschap van wijlen Jan Kremer en zijn vrouw Hendrica Bonkink. Ten eersten: Dat de reeds vernoemde Willemina Kremers zal behouden, het huis en hof alsmede het gehele Rumersland en dat in gebruik is bij Berent Nijhoff en Jan Nienhuis Ten Tweeden: Zal Willemina Kremers aan haar broer Jan Harmen Bruning een bedrag van ƒ700,= moeten uitkeren. Ten derden: Alle boedelschulden blijven ten laste van de reeds vernoemde Willemina Kremers Deze akte was mede ondertekend door de getuigen Jan Avinck en Gerrit Alink. Inv.nr. 07 Diepenheim RA 1770-1793 Excerpten folio 157-158 Onderpand 14-07-1774 Door: De burgemeester Jan Kremer en zijn vrouw Hendrika Bonkink Aan: Getruien ten Boerman. Onderpand: Een hooiland annex landerijen, deze zijn gelegen in de Rumersdijck, grenzende tussen het land van Jannes Kuiper en het land van Goosen ten Haghuis. PS: Roijement op 17-11-1784.