Familie Scholten-Sijses

Jeremias Thomasvan Wassenhoven1634

Name
Jeremias Thomasvan Wassenhoven
Birth about 1634

Marriage licenseMaartjeSymonsView this family
March 13, 1655 (Age 21 years)
Occupation
Gerechtsdienaar

Christening of a daughterMaartje Jeremiasdrvan Wassenhoven
August 23, 1659 (Age 25 years)
Burial of a daughterMaartje Jeremiasdrvan Wassenhoven
April 5, 1728 (Age 94 years)
_NEW
Type: 2
February 3, 201716:37:02 (Age 383 years)

Deathyes

Religion
NH

Marriage license
den 13 Martij [1655] Jeremias Mastenove Jongman van Amsterdam geast met Maertge Willems sijn goede bekende Ende Maertge Sijmons J:D: van Schiedam beijde woonende alhier geast met Maertge Claes haer moeder NB Wassenhove ligt in België.
Shared note
O.N.A. inv. no.: 779 blz.: 739 Adriaen Bruel deurwaarder van de gemenelandsmiddelen, wonende te Schiedam. Poeter Joosten van Helleputh en Jeremias van Wassenhoven, dienaars van de justitie te Schiedam, verklaren op verzoek van Abram Heckenhoeck, borg en medestander van de impost op het gemaal, daartoe gemachtigd door Willem post, pachter van de voorn. impost, en Johannes Braem, pachter van de impost van de boter, dat zij op verzoek van de baljuw van Schiedamop 12 febr. 1669 's avonds bij Neeltjen Muijs, weduwe, verkoopste r van boter zeep, koeken etc. een onderzoek hebben ingesteld naar fraude en door Neeltjen Muijs en Machtelt Scharp haar dochter in de uitoefening van hun plicht zijn gehinderd. 23 febr. 1669.