Familie Scholten-Sijses

Eeuwitgen LouwerisdrSteenAge: 72 years15901662

Name
Eeuwitgen LouwerisdrSteen
Birth about 1590 40 40
Death of a sisterBarber LourisdrSteen
about 1626 (Age 36 years)

Death after 1662 (Age 72 years)

_NEW
Type: 2
February 3, 201716:37:02 (355 years after death)

Shared note
O.N.A. inv. no.: 752 blz.: 93; Louwerisdr., Eeuwitgen laetst weduwe van Thonis (alias Theunis) Gerritsz. Block, wonende tot Delft in het Proveniershuis, compareerde 7 april 1655 tot het maken van haar testament, revocerende en teniet doende alle voorgaande testamenten, en nu opn ieuw disponerende over haar natelaten goederen, zo bespreekt en maakt zij enige legaten aan diverse personen, o.a. ook aan de beide Armenkamers en aan het Pesthuis van Schiedam, benoemt tot haar universeele erfgenamen. Louweris Theunisz. en Pieter Theunisz. Scheurkogel met een handt, Jacob Pietersz. nagelaten zoon van haar zuster Sijtgen Goverts met een handt, zijnde drie handen of staeken, egale porties, wenst in de kerk te Schiedam begraven te worden enz. O.N.A. inv. no.: 752 blz.: 469; Eeuwitgen Louwerisdr Steen laetst weduwe van Thonis (alias Theunis) Gerritsz. Block, wonende tot Delft voor provenierster int Vrouwenhuis, compareerde 22 juli 1656 tot het maken van haar testament, revocerende en teniet doende alle voorgaande testa menten, en nu opnieuw disponerende over haar na te laten goederen, maakt en bespreekt zij een legaat aan de Armenkamer van Schiedam, aan de Diakonie-armen van Schiedam, aan het St. Jacobs Gasthuis te Schiedam, benoemt tot haar universele erfgenamen Louweris Theunisz. Scheurkogel en Pieter Theunisz. Scheurkogel voor een hand, Govert Louweris Scheurkogel voor een hand en Jacob Pietersz nagelaten zoon van haar overleden zuster Sijtgen Goverts voor een hand, alzo drie gelijke portiën, benoemt to t executeur Jan Symonsz. Hoogerwerff. O.N.A. inv. no.: 753 blz.: 577; Eeuwitjen Louweris, laatst weduwe van Theunis Gerritsz. Block, wonende binnen de stad Delft, compareerde 9 juni 1662 tot het maken van haar testament, revocerende en te niet doende alle voorgaande testamenten, en nu opnieuw disponerende over haar n atelaten goederen, zo benoemt zij tot haar universele erfgenamen Govert Louwerisz. Scheurkogel met een hand, Louweris Theunisz. en Pieter Theunisz. Scheurkogel beiden met een hand, Jacob Pietersz. nagelaten zoon van haar testatrices overleden zuste r Sijtgen Goverts mede met een hand, uitbrengende te samen drie handen of staecken, deze erfgenamen zijn gehouden terstond na haar testatrices overlijden een legaat van 50 Car. guldens uittereiken aan Aechtjen Arijensdr., en 50 Car. guldens aan haa r man notaris Dirck v.d. Mast.