Disclaimer

Dit is de disclaimer behorende bij de website (www.sijses.nl) van Marieken Scholten-Sijses.

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. 
Via deze website worden geen gegevens verzameld d.m.v. (tracking)cookies.

Overige juridische informatie
Ik betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

Ik aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij Marieken Scholten-Sijses of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal aan mij beschikbaar hebben gesteld. 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Marieken Scholten-Sijses.

 I love .nl