Overzicht doop- en trouwboeken Delden en RK Statie Goor

RAO DELDEN
Inv.nr   Reg.nr.
81      1      Trouwboek Gericht, 16 nov. 1733 - 21 febr.1792
82 1471      Minuutakten van Ondertrouw Gericht, 18 april 1806 - 2 febr. 1811
83               Minuutakten van Ondertrouw Gericht, 23 maart 1811 - 20 nov.1811
84      2       Doopboek NH, 20 maart 1647 - 18 april 1680
85      3       Doopboek NH, 6 juni 1680 - 9 nov. 1732
86      4       Doopboek NH, 16 mei 1680 - 25 dec.1732
87      5       Doopboek NH, 11 jan.1733 - 1 dec.1782
88      6       Doopboek NH, 5 jan.1783 - 27 dec.1812
90      7       Trouwboek NH, juni 1674 - 15 jan.1688
91      8       Trouwboek NH, 15 jan.1688 - febr.1699
92    21       Trouwboek NH, 15 jan.1699 - 23 jan. 1712
93      9       Trouwboek NH, 3 jan.1712 - 1 febr.1733
94    10       Trouwboek NH, 11 jan.1733 - 28 dec.1777
95    11       Trouwboek NH, 4 jan.1778 - 23 dec.1810
96    12       Doopboek RK, 1 jan.1673 - 27 dec.1728
97    13       Doopboek RK, 6 jan.1729 - 19 dec.1755
98    14       Doopboek RK, 20 jan.1756 - 30 dec.1788
99    15       Doopboek RK, 1 jan. 1789 - 30 dec.1812
100  16       Trouwboek RK, 11 juli 1791 - 15 mei 1813
101 758      Register van aangegeven lijken Gericht, 13 febr.1806 - 26 mei 1808
102             Register van aangegeven lijken Gericht, 2 jan.1806 - 13 juli 1808
103             Register van aangegeven lijken Gericht, 18 juli 1808 - 31 dec.1811
RAO GOOR
154a   25     Doopboek RK Statie Goor-Hengevelde, 5 nov. 1698 - 23 april 1768
154c   26     Doopboek RK Statie Goor-Hengevelde, 5 mei 1768 - 22 juli 1812
155 1059     Doopboek RK Statie Goor, 7 nov. 1809 - 16 jan. 1812
156    24     Trouwboek RK Statie Goor, 10 april 1708 - 25 febr. 1813
Orginele context