Registers van aangegeven lijken Richterambt & Stad Delden

In 1806 werd een landelijke belasting op nalatenschappen ingevoerd. Van 1806 tot 1811 werden daarom overlijdensregisers bijgehouden.  In de registers kan men achtereenvolgens lezen wie de aangifte deed, wanneer dat gebeurde, wanneer de overledene was gestorven, wie er was gestorven, welke familieverhoudingen er waren, hoe oud de overledene was en soms nog nadere bijzonderheden.

In Delden werden tussen 1806 en 1808 twee registers bijgehouden. Een voor het richterambt en een voor de stad. Vanaf 1808 tot 1811 werden de overledenen in één gezamenlijk register genoteerd.

Inschrijving aangegeven lijken

Op de internetsiteVAN PAPIER NAAR DIGITAAL  kunt u PDF-bestanden van deze inschrijvingen bekijken en ophalen.

Marieken Scholten-Sijses


Orginele context